LIDWIN.PL

Aplikacje internetowe i mobilne, strony www

Dla biur i agentów ubezpieczeń


Centrum Agenta

Program Centrum Agenta to nowoczesny system pozwalający na ewidencjonowanie bazy wystawionych polis, klientów i kontrolę terminów. Program użytkuje się przez przeglądarkę internetową, dlatego dostępny jest na każdym komputerze z Internetem.

Maksymalne bezpieczeństwo gwarantuje połączenie szyfrowane oraz kodowanie danych.

Podstawowe funkcje

Rejestr polis i klientów:
  • Obsługa wielu towarzystw, rodzajów ubezpieczeń
  • Dane polis, klientów, pojazdów, majątku
  • Błyskawiczne wyszukiwanie po nazwisku, numerze polisy, numerze rejestracyjnym itp.
Terminarz i przypomnienia:
  • Rocznice polis
  • Nierozliczone wpłaty i raty
  • Własne przypomnienia i komunikaty dla pracowników
Inne funkcje:
  • Niezależne bazy dla poszczególnych oddziałów
  • Notatki dla polis, klientów
  • Do polis - załączane skany, wypowiedzenia, wnioski
  • Uproszczone wprowadzanie wznawianych polis

Nowa usługa, dzierżawa i wypożyczanie drukarek obniża koszty wydruku.